Wał korbowy

Wał korbowy (lub wał wykorbiony) – rodzaj wału, posiadającego czopy
przesunięte względem swojej osi[1]. Służy zwykle do zamiany ruchu
posuwisto-zwrotnego na obrotowy, będąc elementem mechanizmu korbowego.Nazwy wał korbowy i wykorbiony stosowane bywają zamiennie[2], lecz podawanym kryterium podziału jest posiadanie przez wał korb (wał korbowy) lub wykorbień (wał wykorbiowy)[3]. Zwyczajowo wałem korbowym nazywa się wał
będący częścią silnika tłokowego, sprężarki tłokowej i podobnych im
urządzeń.W budowie wału korbowego wyróżnić można czopy główne(1), leżące w osi łożysk wału i czopy korbowe(2), oddalone od tej osi.Najczęściej spotykane są stalowe wały kute, rzadziej stosuje się odlewane
wały żeliwne (żeliwo sferoidalne lub perlityczne). Kształt wału zależy głównie od układu i liczby cylindrów i kolejności zapłonu.
Korbowód

Korbowód jest częścią mechanizmu korbowego. Służy (wraz z wałem korbowym) do zamiany ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka na ruch obrotowy wału korbowego albo obrotowego ruchu wału na ruch posuwisty tłoka lub innego
elementu. Części korbowodu to stopa (najczęściej dzielona, aby ułatwić
montaż), trzon i główka. Trzon ma najczęściej przekrój dwuteowy. Stopa
korbowodu łączy się z wałem korbowym, a główka z tłokiem albo
krzyżulcem. Korbowody w silnikach spalinowych najczęściej wykonuje się ze stali węglowej o zawartości węgla 0,35 - 0,45%.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW