Silnik spalinowy – silnik wykorzystujący sprężanie i rozprężanie czynnika termodynamicznego (gazu) do wytworzenia momentu obrotowego lub siły.
Sprężany jest gaz "zimny", a rozprężany — "gorący". Do sprężenia gazu
zimnego zużywana jest mniejsza ilość energii mechanicznej niż uzyskuje
się z rozprężania. Z tego powodu energia uzyskana z rozprężania zużywana
jest do sprężania gazu i do napędu dowolnej maszyny. Gorący gaz uzyskuje się w wyniku spalenia paliwa, stąd nazwa: silnik spalinowy.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW