Gaźnik – urządzenie wytwarzające mieszankę paliwowo-powietrzną o odpowiednim składzie w silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym. W gaźniku następuje dozowanie paliwa,
jego odparowanie i wymieszanie oparów paliwa z powietrzem, a następnie dostarczenie odpowiedniej ilości wytworzonej mieszanki poprzez kolektor dolotowy do cylindra. Gaźnik jest częścią układu zasilania silnika spalinowego.

Filtr - to błona lub warstwa,
zaprojektowana do przepuszczania jedynie pewnej grupy substancji, a
zatrzymywania innych. Często używane do usuwania zbędnych lub szkodliwych substancji z wody lub powietrza:
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW